PHẦN MỀM HIKVISION

– Tải phần mềm các loại dùng cho Dòng Sản Phẩm Hikvision

Hikvision tại Vũng Tàu

– Phần mềm CMS Cho Hikvision.

STT
TÊN PHẦN MỀM – TÀI LIỆU – FIRMWARE – SOFTWARE
NGÀY PHÁT HÀNH
LINK TẢI VỀ
1
Teamviewer Primium 11 – ĐIỀU KHIỂN TỪ XA
02/10/2016
2
Teamviewer 7 – ĐIỀU KHIỂN TỪ XA
02/10/2016
3
UltraViewer 5 – ĐIỀU KHIỂN TỪ XA
02/10/2016
4
FIRMWARE ĐẦU GHI HÌNH MÃ SH các loại và 72HQHI-Ex Turbo DVR 
03/08/2016
5
FIRMWARE ĐẦU GHI HÌNH MÃ DS 71-7204HGHI-E1/F1
03/08/2016
DOWNLOAD
6 FIRMWARE ĐẦU GHI HÌNH MÃ DS 71-7208HGHI-E1/F1 03/08/2016 DOWNLOAD
7 FIRMWARE ĐẦU GHI HÌNH MÃ DS 71-7216HGHI-E1/F1 03/08/2016 DOWNLOAD
8 PHẦN MỀM XEM CAMERA CHO ĐẦU GHI HÌNH HIKVISION Win 02/10/2016 DOWNLOAD 
9 TOOL CHO ĐẦU GHI HIKVISION HIKGUI 3.0.0 02/09/2016 DOWNLOAD
10 PHẦN MỀM XEM CAMERA CHO ĐẦU GHI HÌNH HIKVISION – DÀNH CHO MAC-OS 02/10/2016 DOWNLOAD
11 SADPTOOL V3.0.0  02/10/2016 DOWNLOAD
12 UPGRADE TFTP  02/10/2016 DOWNLOAD
13 ODM V2.2.250 MSI 02/10/2016 DOWNLOAD
14 NAT VSPLAYER V7.1.0 02/10/2016 DOWNLOAD
15 Tổng Hợp Link Nhà An Toàn  27/04/2017 DOWNLOAD
16 Phần Mềm IVMS Dùng Cho Điện Thoại Android 27/04/2017 DOWNLOAD
17 Phần mềm IVMS Dùng Cho Máy Tính Bảng 27/04/2017 DOWNLOAD
18 Phần Mềm HIK-CONNECT Dùng Cho Điện Thoại Android 27/04/2017 DOWNLOAD
19      
 

 

DANH MỤC SẢN PHẨM